Návrhy interiéru v klasicizmu a biedermeier

 

350x350pxNávrhy interiéru

 

V klasicizmu designéři své návrhy interiéru malovali nejčastěji akvarelem, nebyli tak omezováni nedostatkem vzorů a ornamentů jako dnešní designéři, kteří často nemají jinou možnost než chabou knihovnu v grafickém programu.

Krásu a věrnost realitě takových starých návrhů interiéru nelze dnes počítačem vytvořených vizualizací nahradit.

Proto i my své návrhy interiéru ručně malujeme a kreslíme.

 

Návrhy interiéru a kresby interiéru wikimedia commons více …

 

Naše návrhy interiéru více …

 

350x350px ANávrhy interiéru - historické studium

 

V 19. století cestovali slavní světoví architekti za inspirací a studiem renesanční architektury do Itálie, kde kreslili výzdobu interiéru a rozšiřovali své historické studium.

Estetik Miroslav Tyrš považoval tento typ studia za nejsnadnější a nejvšestrannější způsob, jak proniknout k podstatě uměleckého díla a jak se ve vlastní tvorbě vyvarovat povrchnosti a nepoctivosti.

Těmito hodnotami se řídíme při tvorbě návrhů interiéru a vizualizací.

Právě tím, že ručně kreslíme návrhy interiéru se snažíme vyvarovat povrchnosti a odosobnělosti, která přímo někdy čiší z počítačových vizualizací.

 

Naše návrhy interiéru více …

 

 

660px ZMP