DODAVATEL UMĚLECKÝCH TECHNLOGIÍ PRO DESIGN INTERIÉRU

V západní Evropě poměrně rozšířená technika známá názvem scagliola, u nás tato technika zažívá své zno­vu­vzkří­še­ní a je známá spíše názvem štukový mramor i štukmramor, někdy také nesprávným názvem štukolustro / stucco lustro.

Štukový mramor je klasická technologie používaná od přelomu 16. a 17. století. Má perfektní lesk, vynikající trvanlivost (počítá se na staletí) a je od pravého mramoru k ne-
rozeznání. Jeho největší předností je možnost vytvářet intarzie (scagliola), masivní objekty a plochy v architektuře bez spár (sloupy, portály, římsy, sochy …) tam, kde by užití pravého mramoru bylo příliš drahé, těžko proveditelné, nebo dokonce nemožné.

Štukový mramor je absolutní top technika, která si za pětset let své existence vydobyla samostatné řemeslo a v některých odvětvích (ve scagliole) pravý mramor dokonce zastínila. Dodnes se nepodařilo žádnou mo­der­ní technologií kvalitu štukového mramoru nahradit.