Vyrábíme ozdobné lišty hladké i s dekory prohlé v jakémkoliv rádiusu

1

Tvorba sádrového modelu suprafenestry
( ozdoba nad okno )

 

2

 

Výroba prohlé dekorační lišty

 

Dekorační / ozdobné lišty, fabiony, římsy, atd. které jsou osazovány na rovné zdi v interiéru je nekdy nutné doplnit na prohlých zdech o ozdobné lišty tažené kyvným ramenem v daném rádiusu.

Firma Artcapita vyrobí jakýkolyv profil prohlý v určitém kruhovém rádiusu, elipse, oválu, spirále.

Jsme schopni vyrobit jakýkolyv rotační prvek - kuželky do balustrády, sloupy, šroubovice, ...

 

4B OZDOBNÉ LIŠTY
tažené jako kružnice
3 OZDOBNÉ LIŠTY
tažené jako elipsa
5 OZDOBNÉ LIŠTY
tažené jako ovál
6 OZDOBNÉ LIŠTY
tažené jako spirála

 

7

 

8

 

Jak si objednat naše služby

 

Standardní délka dekoračních / ozdobných lišt, pokud se jedná o prohlé rádiusy je 1m.  Pro samotnou výrobu ozdobné lišty potřebujeme znát průměr budoucího rádiusu a která  strana ozdobné lišty bude styčná s prohlou zdí.

Ze skušenosti víme že žádná zeť není na milimetry přesná a také opakujícíse prohlé části zdí se liší. Proto vyrábýme vždy jeden univerzální rádius a drobné odchylky se řeší naříznutím ozdobné lišty.

Pro více informací technického charakteru můžete volat: 607 743 371

 

Ozdobné lišty katalog ...

 

"... architektonický design se bez věcí vyráběných na míru danému interiéru obejít nemůže, myslím si že v dnešní uniformě originální době je to jedině dobře ..."         Ondřej Dvořák - designer interiéru