Prezentace průběhu práce neorokokní malby.

V této kapitole Vás provedeme jednou unikátní zakázkou od návrhu až po realizaci. V roce 2008 jsme zrealizovali iluzivní figurální neorokokní malbu v klenbě koncertního sálu zámku Jablonná o celkové ploše 154 m2. Plocha a estetická hodnota malby nemá obdoby u jiných nově realizovaných maleb. Při realizaci jsme se museli vypořádat s celou řadou problémů. Nemohli jsme čerpat z žádné literatury, veškeré postupy jsme museli doslova objevit.

Malba byla provedena na motivy fresek z roku 1760 Jana Lukáše Krackera z klenby kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, nejedná se o kopie, dílo je zcela naše autorská invence.

Účelem a největší poklonou pro nás autory je, pokud se pro běžného diváka naše dílo jeví jako originální dobová malba z 18. století.

Unikátní malba
1. Kapitola
2. Kapitola

 

 

kap-3

Při rozměřování perspektivy jsme nahradili tradiční provázkovou techniku kombinovanou fotolaserovou metodou, kterou jsme pro tyto účely vynalezli. Zkrátili jsme dobu rozkreslování malby na „pouhé“ tři měsíce.

Podotýkáme, že veškeré kresby figurální, architektonické nebo květinové byly kresleny ručně a jsou zcela naší invencí. Za figurální a portrétní vzory posloužili sami členové autorského kolektivu.

V průběhu měsíce května 2008 bylo započato podkládání hlavních ploch malby a byly osazeny všechny mramorové prvky v sále.

 

3. Kapitola

 

 

kap-4

Prostory jsme osvětlovali čtyřkilovatovým reflektorem napodobující denní světlo umístěným na pětimetrovém rameni.

V měsíci červnu 2008 byly práce na na klenbě v plném proudu.

 

4. Kapitola

 

 

kap-5

V měsících červenci a srpnu 2008 byly práce na klenbě přerušeny z důvodu tvorby štukového mramoru na tělu krbu.


 

5. Kapitola

 

 

kap-6

V podzimních a zimních měsících 2008 byla dokončována malba, zlaceny architektonické prvky sálu a vyleštěn krb a sloupy ze štukového mramoru.6. Kapitola

 

 

UKONČENÍ PRACÍ NAPLÁNOVANÉ NA JARO 2009

kap-7

V průběhu měsíce Ledna 2009 byly ukončeny veškeré práce v prostorách zámku Jablonná.

Celková doba při realizaci nástropní malby byla 6 měsíců, spotřebovali jsme 2 kg dřevěných uhlů, 8 pecnů chleba ( na gumování ), 7 kg pigmentu, 15 kg emulzního pojidla, 2 l čpavku.

Kromě nástropní malby jsme stihli vyrobit a osadit sloupy, konzole a krb ze štukového mramoru ( scaglioly ), nazlatit 300 délkových metrů štukové výzdoby (téměř všechny místnosti zámku ), malovanými ornamenty vyzdobit strop místnosti vedle sálu, vytvořit plochy z malovaného mramoru u schodiště.

Spotřebovali jsme 1500 kg sádry, 16000 plátů metálu.

 

7. Kapitola
7. Kapitola
7. Kapitola