REFERENČNÍ GALERIE
 

Nástropní iluzivní figurální neobarokní malba v klenbě koncertního sálu Zámku Jablonná nad Vlta­vou o celkové ploše 154 m2.

Malba byla provedena na motivy fresek z roku 1760 Jana Lukáše Krackera z klenby kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, nejedná se o kopie, dílo je zcela naše autorská invence.

Účelem a největší po­klo­nou pro nás autory je, po­kud se pro běžného di­vá­ka na­še dí­lo jeví jako ori­gi­nál­ní dobová malba ze 18. století.

Kompletní průběh naší práce z této jedinečné zakázky naleznete v sekci: inspirace - jak pracujeme

Videa zachycující naší práci z této jedinečné zakázky naleznete v sekci: inspirace - videa

Detail postav v nástropní iluzivní figurální malbě, kterou jsme nazvali Nebeský koncert v klenbě koncertního sálu zámku Jablonná o celkové ploše 154 m2.

Malba byla provedena na motivy fresek z roku 1760 Jana Lukáše Krackera z klenby kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, nejedná se o kopie, dílo je zcela naše autorská invence.

Účelem a největší poklonou pro nás autory je, pokud se pro běžného diváka naše dílo jeví jako originální dobová malba ze 18. století.

 

Kompletní průběh naší práce z této jedinečné zakázky naleznete v sekci: inspirace - jak pracujeme

Detail postav v nástropní iluzivní figurální malbě, kterou jsme nazvali Nebeský koncert v klenbě koncertního sálu zámku Jablonná o celkové ploše 154 m2.

Malba byla provedena na motivy fresek z roku 1760 Jana Lukáše Krackera z klenby kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, nejedná se o kopie, dílo je zcela naše autorská invence.

Účelem a největší poklonou pro nás autory je, pokud se pro běžného diváka naše dílo jeví jako originální dobová malba ze 18. století.

 

Kompletní průběh naší práce z této jedinečné zakázky naleznete v sekci: inspirace - jak pracujeme

Detail iluzivní balustrády na malbě Nebeský koncert v klenbě koncertního sálu Zámku Jablonná nad Vltavou o celkové ploše 154 m2.

Malba byla provedena na motivy fresek z roku 1760 Jana Lukáše Krackera z klenby kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, nejedná se o kopie, dílo je zcela naše autorská invence.

Účelem a největší poklonou pro nás autory je, pokud se pro běžného diváka naše dílo jeví jako originální dobová malba ze 18. století.

 

Kompletní průběh naší práce z této jedinečné zakázky naleznete v sekci: inspirace - jak pracujeme

Detail iluzivní balustrády na malbě Nebeský koncert v klenbě koncertního sálu Zámku Jablonná nad Vltavou o celkové ploše 154 m2.

Malba byla provedena na motivy fresek z roku 1760 Jana Lukáše Krackera z klenby kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, nejedná se o kopie, dílo je zcela naše autorská invence.

Účelem a největší poklonou pro nás autory je, pokud se pro běžného diváka naše dílo jeví jako originální dobová malba ze 18. století.

 

Kompletní průběh naší práce z této jedinečné zakázky naleznete v sekci: inspirace - jak pracujeme

Detail s květinou ve váze na malbě Nebeský koncert v klenbě koncertního sálu Zámku Jablonná.

 

Více o technologii maleb a nalepovacích maleb v sekci: inspirace - inspirace.

Detail s květinou ve váze na malbě Nebeský koncert v klenbě koncertního sálu Zámku Jablonná.

 

Více o technologii maleb a nalepovacích maleb v sekci: inspirace - inspirace.

Nástěnné malby v interiéru italské vinárny Bacco, Bělehradská 25, Praha 3.

 

Více o technologii maleb a nalepovacích maleb v sekci: inspirace - inspirace

Detail nástěnné malby v interiéru italské vinárny
Bacco, Bělehradská 25, Praha 3.

 

Více o technologii maleb a nalepovacích maleb v sekci: inspirace - inspirace

Detail nástěnné malby v interiéru italské vinárny Bacco, Bělehradská 25 Praha 3

 

Více o technologii maleb a nalepovacích maleb v sekci: inspirace - inspirace.

Detail nástěnné malby v interiéru italské vinárny
Bacco, Bělehradská 25, Praha 3.

 

Více o technologii maleb a nalepovacích maleb v sekci: inspirace - inspirace.

Detail nástěnné malby v interiéru italské vinárny
Bacco, Bělehradská 25, Praha 3.

 

Více o technologii maleb a nalepovacích maleb v sekci: inspirace - inspirace.

Nástěnné malby v interiéru italské vinárny Bacco, Bělehradská 25, Praha 3.

 

Více o technologii maleb a nalepovacích maleb v sekci: inspirace - inspirace.

Detail nástěnné malby
v interiéru italské vinárny
Bacco, Bělehradská 25,
Praha 3.

 

Více o technologii maleb a nalepovacích maleb v sekci: inspirace - inspirace.

Nástěnné malby v interiéru italské vinárny Bacco, Bělehradská 25, Praha 3.

 

Více o technologii maleb a nalepovacích maleb v sekci: inspirace - inspirace.

Detail nástěnné malby
v interiéru italské vinárny
Bacco, Bělehradská 25,
Praha 3.

 

Více o technologii maleb a nalepovacích maleb v sekci: inspirace - inspirace.