Ručně modelujeme prototypy pro naší výrobu sádrových fabionů, rozet, ...

design a modelace stropní rozety ze sochařské hlíny

Tvorba autorského prototypu stropní rozety

 

prototyp / model ze sochařské hlíny dekoračního prvku

 

Výroba prototypu pro získání formy

 

Firma Artcapita využívá pro výrobu sádrových štuků modely / prototypy, které vznikají jako autorská umělecká díla pod rukama Kateřiny Langrové a Ondřeje Dvořáka.

Vznikají tak jedinečné sádrové výrobky, které vynikají propracováním detailů a ostrostí kresby.

 

Přesvědčte se v našich referencích ...

 

Výroba formy

 

Formy vyrábíme pro vlastní produkci štukatérských komponentů nebo vyrobíme model (prototyp ) i formu na zakázku.    výroba forem ...

 

výroba forem - formování stropního medailonu

 

výroba prototypu / modelu fabionu s akantovými listy

 

Výroba prototypu / modelu

 

Prototypy pro výrobu forem modelujeme vlastnoručně ze sochařské hlíny. Právě tento fakt činí naše prototypy tak výjimečné v době, kdy většina výrobců v Evropě rukodělné části své výroby stěhuje do Asie. My používáme výhradně vlastního talentu a zkušeností.

Před samotným modelováním vytváříme kresebný návrh. Při jeho tvorbě čerpáme z historických sbírek štukatérských vzorů.

Samotné modelování ze sochařské hlíny korigujeme
s kresebným návrhem tak, aby výsledný sádrový prvek nebyl jen vizuálně krásný s ušlechtilou modelací, ale také dodržoval konvence a kánon evropské architektury.

 

Postup výroby modelu / prototypu a formy  ...

 

"...v naší dílně sádrové štuky vznikají, naším posláním je vrátit tomuto řemeslu dávno zašlý lesk ..."

 

rozsáhlá databáze štukatérských prvků kresebný návrh štuku s akantovými listy

 

Výroba prototypu podle

 

historických podkladů

 

Výroba prototypu podle

 

našich návrhů

 

výroba prototypu stropní rohové lišty - akantového fabionu

 

výroba prototypu barokní stropní rosety

 

Výroba prototypu stropní rozety

 

Máme zkušenosti s výrobou modelů / prototypů stropních rozet, stropních rozetových rámů a medailonů. Neznáme limity propracování ani limitující formáty stropních rozet.

 

Pusťte si níže video, na kterém Kateřina Langrová vysvětluje výrobu modelu / prototypu velké stropní rozety
s průměrem 5 m.

 

 

Zakázkové sochařské práce ...

 

modelace ze sochařské hlíny prototypu barokní supraporty

Prototyp supraporty - více ...

 

výroba modelu / prototypu velké stropní rosety

 

Výroba prototypu od návrhu až po realizaci

 

Sázíme na jistotu, protože víme, že žádné počítačové modely nebo simulace nenahradí ruční kresbu v měřítku
jedna ku jedné na papíře.

Jedině tak je možné úplně docenit a představit si budoucí štuk, ať už se jedná o stropní rozetu, fabion / stropní rohovou lištu, nástěnný medailon, dekorační lištu, ...

 

  1. Vytvoříme kresebný návrh 1:1 podle našich / vašich podkladů.
  2.  

  3. Ze sochařské hlíny vymodelujeme prototyp / model, na základě modelu vyrobíme silikonovou formu a do ní odlijeme požadovaný počet sádrových výrobků.
  4.  

  5. Odlitky na místě stavby osadíme do interiéru, zretušujeme spoje, vymalujeme štuky barvou včetně ploch zdí a stropu. Úplnou třešničkou na pomyslném dortu je realizace uměleckých maleb.

 

od kresby přes model z hlíny až po sádrový prvek osazený na stavbě

 

design a modelace ze sochařské hlíny jemného listoví stropní rozety

 

Naše stanovisko k designu prototypů

 

Design prototypů štukatérských modelů sice vychází z klasického designu historických štuků, ale díky použití moderních formovacích materiálů je možné hranice designu posunout.

Především díky použití polykondenzačních a polyadičních silikonů je možné posunout hranice vyrobitelného reliéfu, myslíme tím jeho hloubku a zamykající se části, daleko za možnosti štukatérů z 19. století.

 

Historie štukatérství ...

 

výroba formy ze silikonu viktoriánské konzole výroba prototypu medailonu ze sochařské hlíny

 

forma a model stropního medailonu

 

Výroba forem podle prototypů

 

Naše firma Artcapita produkuje pro svoji výrobu štukatérských architektonických prvků silikonové nebo pryžové formy. Používáme formovací materiály nejvyšší kvality od anglické firmy ACC Silicones.

Podle předpokládaného objemu výroby volíme buď polykondenzační, nebo polyadiční silikon. Tak jsme schopni vyrábět sofistikované drahé formy, které zvládnou tisíce odlitků, nebo naopak vyrábíme levné formy a vydrží nanejvýš deset produkčních odlitků.

Formy vyrábíme na zakázku včetně modelu / prototypu, nebo pokud vlastníte model a potřebujete jeho rozmnožení pomocí formy.

K výrobě produkční formy nám stačí jakýkoliv fragment bývalého štuku, římsy, či část stropní rozety, kde je zachován navazující dekor.

 

 

stropní rozety - ukázka brilantního propracování detailů